Projekt: Zdravje v vtrcu 2019/2020

V vrtčevem letu 2019/2020 je bil naš vrtec, kljub karanteni in vsem preventivnim ukrepom, vključen v nacijonalni projekt NIJZ-ja” Zdravje v vrtcu”.

Aktivno je v njem sodelovalo 13 skupin iz vseh enot.

  • Enota Korte (skupini Polžek in Ježek)
  • Enota Školjka (skupini Miške in Pikapolonica)
  • Enota Livade2 (skupini Žabice in Čebelice)
  • Enota Livade (skupine Žogice, Medvedki, Ribice, Muce, Krokodilčki, Slončki, Ostržek)

 

Izvajali smo aktivnosti iz različnih področij:

Zdrava prehrana:

Obeležili smo Tradicionalni Slovenski zajtrk. S pomočjo čebelarja smo spoznali kako nastane med, opazovali čebelnjak in poslušali čebele. Spoznali smo delo čebelarja in opremo, ki jo uporablja.

S sodelovanjem zdravstvenih delavcev Zdravstvenega doma Izola, so otroci ugotavljali katera je zdrava hrana in katere se moremo izogibati, uporabljali so prehransko piramido, sestavili jedilnik, izmenjevali recepte,…

 

Osebna higiena:

Ker je bila tema aktualna, smo otroke ozaveščali o pomenu umivanja rok in higieni kihanja in kašljanja. Otroke je obiskala medicinska sestra in jih poučila o tehniki umivanja rok. Ogledali so si video prispevek “Čiste roke za zdrave otroke” in si s pomočjo pesmice lažje zapomnili postopek umivanja.

Najmlajše otroke smo motivirali k opustitvi plenice in jih pripravili, s pomočjo staršev, na uporabo straniščne školjke.

 

Zobozdravstvena vzgoja:

Otroke sta obiskala zobni higienik in medicinska sestra, ki sta jim razložila pomen in tehniko umivanja zob. Dejavnosti smo nadgradili z plakati in nazornim videoposnetkom o umivanju zob. Poudarili smo vlogo sladkarij, saj jih imajo otroci zelo radi.

 

Zdrav način življenja:

Otroci so spoznavali zdrav življenski slog, pomen gibanja in hidracije. Izkusili so, da je rojstnodnevna zabava zelo prijetna tudi brez sladkarij.

Dotaknili smo se tudi uporabe IKT tehnologije. Otroke zelo pritegneta računalnik in televizija zato je še toliko bolj pomembna zmerna in kontrolirana uporaba le teh.

 

-Gibanje:

Ker je gibanje naravna otrokova potreba in gibalne izkušnje nujne za pravilni celostni razvoj, smo vsakodnevno izvajali dejavnosti na tem področju. Vadili smo na travniku, na igrišču, v telovadnici in igralnici, kjer smo postavili veliko gibalnih izzivov, katerih so se otroci z veseljem lotili. Na podeželju so organizirali skupinsko vadbo s starši in starimi starši, ki pa, žal, ni bila množično obiskana.

 

Varnost v prometu:

Organizirali smo sprehode po različnih lokacijah, opazovali prometne znake, ter se pogovarjali o varnosti v prometu.

Uredili smo si poligone in odigrali igro vlog.

V sklopu projekta: “Trajnostna mobilnost” smo se s starši dogovorili, da bomo prihajali in odhajali iz vrtca peš ali z nemotoriziranimi prevoznimi sredstvi.

V okviru projekta Teden mobilnosti smo v sodelovanju z Občino Izola, Policijsko postajo Izola, Reševalno postajo Izola ter kolesarsko trgovino Ritoša z  otroki sodelovali pri različnih aktivnosti, katerih namen je bil osveščanje o varnosti v prometu. Ogledali smo si gledališko  predstavo Ministrstva za promet »Vilko zasije v svoji luči«.

V sklopu projekta »Mesec gibanja« smo v dopoldanskem in popoldanskem času organizirali različne gibalne in športne dejavnosti katerih so se lahko udeležili vsi otroci skupaj s starši ali starimi starši.

 

Narava in varovanje okolja:

Otroci so spoznavali vodo. S pomočjo zgodbe Flupi in voda ter maskote Flupi, so otroci spoznali pomen pitne vode. Spoznali so razliko med pitno in onesnaženo vodo. Preko različnih preizkusov so prišli do zaključka, da moramo vsi skrbeti za naše okolje: ločevanje odpadkov, varčevanje z električno energijo, zapiranje pip. Uredili smo visoko gredo, v kateri gojimo jagode, paradižnik in dišavnice.

 

 

Svetovni dnevi povezani z zdravjem:

Obeležili smo  FIT dan:  hoja za zdravje. Naredili smo plakat, da bi tudi starše spodbudili k hoji, nato pa se odpravili v bližnje vinograde, kjer smo izvajali FIT gibalne igre.

 

Varno s soncem:

Ker je še posebno v poletnih mesecih pomembna varnost pred škodljivimi vplivi sončnih žarkov, smo temu prilagodili dejavnosti. Z otroki smo ob pravljicah spoznavali katere so varne ure, ogledali si sončno uro in se seznanili z potrebnimi ukrepi za zaščito pred soncem. Naredili smo plakat in vsakodnevno otroke opominjali na dogovorjeno. Vrstni red dnevne rutine smo nekoliko spremenili, da smo se lahko najprej igrali  na igrišču in ob nevarnih urah v senci, pod streho,…..Poudarili smo skrb za hidracijo, ki je v vročih dneh še posebno pomembna.

 

-Počutim se dobro:

Ker je dobro počutje otroka v vrtcu in sprejetost od vseh udeležencev zelo pomembna, smo načrtovali dejavnosti pri katerih imajo vsi otroci enake možnosti za vključevanje v dejavnosti. Po zajtrku smo se skupaj usedli na blazino in zapeli pozdravno pesem, se prešteli, ugotavljali kdo je v vrtcu in koga ni,… Da bi sprostili napetost in zbudili telo smo večkrat tedensko izvajali nekaj vaj otroške joge. Smiselno smo jih povezali v zgodbico, da so otroci lažje spremljali. Otroci so zelo  dovzetni za glasbo, zato smo jim večkrat predvajali klasično in instrumentalno glasbo. Preko nje so izražali trenutno razpoloženje. Uporabili smo različne  pripomočke: trakove, rute, lastna in mala glasbila. Otroci so se pri tem zabavali in sprostili. Nato so lažje sodelovali pri vodenih dejavnostih.

Otrokom smo večkrat ponudili senzorne vrečke katere so mečkali, obračali, vonjali in se z njimi sproščali. Imeli so možnost raziskovanja barv- s prstnimi barvami so slikali svoja doživetja ali samo raziskovali mešanje barv in tako spoznali, da je tudi to oblika sproščanja kar vodi v dobro počutje.

(Skupno 18 obiskov, današnjih obiskov 1)